ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Община Болярово обучава озеленители

18 Май 2022 г.

 Община Болярово започна изпълнението на проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.

пълен текст

Започна пожароопасният сезон

16 Май 2022 г.

 От 15 май започна официално пожароопасният сезон. Със заповед на директора на ОД "Земеделие" Вилиян Вълков са в сила редица изисквания към земеделските производители.

пълен текст

БЧК дари образователно-творчески пакети за 150 ученици в община Болярово

16 Май 2022 г.

 Деветдесет и девет ученика от СУ „Д-р Петър Берон" - Болярово и още петдесет и един от ОУ „Стефан Караджа" - Стефан Караджово днес получиха образователно-творчески пакети от Българския червен кръст.

пълен текст