ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Общинските съветници приеха план за работата си до края на мандата

30 Януари 2023 г.

 На първото за тази година редовно заседание на 30 януари Общински съвет-Болярово утвърди плана за работа на съветниците до края на мандата и годишния отчет на кмета на общината за 2022 г. относно изпълнението на Програмата за управление на мандата 2019-2023.

пълен текст

Представители на общинската администрация участваха в специализирано обучение

23 Януари 2023 г.

 Представители на общинска администрация на община Болярово взеха участие в периода 18- 20 януари в специализирано 3-дневно изнесено обучение в с. Кранево, община Балчик.

пълен текст

Кметът Христов отчита изпълнението на Програмата за управление пред общинските съветници

23 Януари 2023 г.

 13 точки предстои да разгледат и гласуват общинските съветници в Болярово на първото за тази година редовно заседание, което е насрочено за 30 януари.

пълен текст