ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Открита е процедура за обществено допитване за бюджет 2024

22 Ноември 2023 г.

 Със заповед на кмета Христо Христов от днес е открита процедура по обществено допитване за разработване и съставяне на проектобюджет на Община Болярово за 2024 г.

пълен текст

Предупреждението по мобилни телефони за бедствие на 21 ноември е тест

21 Ноември 2023 г.

 На 21.11.2023 г. (вторник) ще се проведе тест на системата BG-ALERT на територията на областите Ямбол, Сливен, Бургас и Стара Загора. В продължение на половин час от 12:00 до 12:30 ч. ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.

пълен текст

С финансиране по два проекта започна новият мандат в община Болярово

20 Ноември 2023 г.

 С още три месеца ще се удължи срокът на договора по проект „Грижа в дома в община Болярово". Така 85 потребители ще получават предоставяните им услуги до 30 април 2024 г., ще бъдат запазени и осигурените 16 работни места за лични асистенти и специалисти в общината.

пълен текст