ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Общината защити удължаване на срока на проекта "Грижа в дома в Община Болярово"

12 Април 2024 г.

 С още три месеца, ще се удъжи срока на Договора по проект "Грижа в дома в Община Болярово" с подписано Допълнително споразумение № 02 от 25.03.2024г. към Договор № BG05SFPR002-2.001-0019-C01/18.11.2022г.

пълен текст

Кметът Христов бе избран за заместник-председател на Управителния съвет на РАО "Тракия"

12 Април 2024 г.

Кметът на Община Болярово Христо Христов бе избран за заместник-председател на Управителния съвет на Регионалната асоциация на общините "Тракия" преди минути. В предходния мандат той беше член на Управителния съвет.

пълен текст

Приключват дейностите по проект "Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово"

11 Април 2024 г.

На 11 април 2024г. приключват дейностите по проект: „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" ...

пълен текст