ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Сборник събра творбите на участници в конкурси

25 Октомври 2021 г.

 „Промяната в Болярово е започнала. Благодарение на проектите, предприети от Община Болярово, то днес в града ни се осигуряват все повече работни места, насърчава се предприемаческата дейност и се повишава нивото на социалните услуги. От нас - младите, зависи тази промяна да продължи..."

пълен текст

Именици - юбиляри станаха носители на почетния знак на Община Болярово

25 Октомври 2021 г.

 Седем юбиляри, носещи името на свети Димитър, бяха отличени с почетния знак на Община Болярово по повод Празника на града.

пълен текст

Европейския ден срещу трафика на хора отбелязаха МКБППМН и СУ "Д-р П. Берон"

20 Октомври 2021 г.

 Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и СУ „Д-р Петър Берон" се присъединиха към националната кампания срещу трафика на хора. На 19 октомври, по повод Европейския ден срещу трафика на хора, учениците от 10 и 12 клас имаха възможността да се запознаят с рисковите ситуации, в които могат да попаднат младите хора и механизмите за въвличането на жертви в едно от най-доходоносните престъпления.

пълен текст