Други

Община Болярово стартира обществена поръчка с предмет на действие "Доставка на хпанителни продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на социалните, учебни и детски заведения" за периода 2012-2015 г.

Обществената поръчка на сайта на АОП