Начало » ИЗБОРИ » ИЗБОРИ ЗА НС 11 ЮЛИ 2021 » ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
Справки в избирателните списъци

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. за всички български граждани.


Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
  • Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон

 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

ДОКУМЕНТИ

Приложение № 8-НС - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)
Приложение № 9-НС - Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 10-НС - Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 - 6 ИК)
Приложение № 11-НС - Заявление - Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 ИК)
Приложение № 12-НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)
Приложение № 13-НС - Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ИК)
Приложение № 14-НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

 

Възможност за централизирано подаване на заявления от избирателите електронно до общинска администрация

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/!ut/p/z1/jZFNT8MwDIZ_TY9bsqZfcLM21MHalQkVSi4ondI2KEuqNKsEv55IXBgapb7Zel77tY0oqhBVbBQts0IrJl3-SqO37SGBVZH4O3wXRPgQRQDhGvzyxkcvl0Cx2QUYyHOxB5KutpsY0Tl6_EcAnqefAOh0-4f_BrgL-CZf5y2iPbPdQqhGo-p0VuIoeiYXAzejOPLBOaGXvdKSxBj2RRYH2SNJ03AawDn5DVy55ox9Wqnr79eBqknijBvecMPN8mxcubO2H2497OFayw9m9KiXdevha4JODxZVPznUn8qy-syap_v3UI4ZfAHovF4N/#anchor15