Начало » Кметства
Кметства

КМЕТСТВА КМЕТСТВО СТЕФАН КАРАДЖОВО

КМЕТ Димитър Димитров

АДРЕС п.к. 8725 с. Стефан Караджово, ул. „Стефан Караджа" 21
Телефон: 04742 2226
Мобилен телефон: 0879996024
Е-mail: [email protected]

 

 

КМЕТСТВО МАМАРЧЕВО

КМЕТ Марчо Добрев

АДРЕС п.к. 8743 с. Мамарчево, ул. „Георги Мамарчев" № 7
Телефон: 04743 2325
Мобилен телефон: 0879996031
Е-mail: [email protected]

 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА С КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

 

с. ВОДЕН

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Стоянка Чакърова

АДРЕС 8751, с. Воден, ул. „Нико Пехливанов" № 69А
Телефон: 04748 22-35
Мобилен телефон: 0896670307
Е-mail: [email protected]

 

 

с. ВЪЛЧИ ИЗВОР

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Райка Николова

АДРЕС п.к. 8723, с. Вълчи извор, ул. „Георги Димитров" № 3А
Телефон 04749 3375
Мобилен телефон: 0879996032

 

 

с. ГОЛЯМО КРУШЕВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Костадин Иванов

АДРЕС п.к. 8729, с. Голямо Крушево, „Пеньо Пенев" 31
Телефон 04744 2266
Мобилен телефон: 0877233995

 

 

с. ГОРСКА ПОЛЯНА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Стоян Михов

АДРЕС п.к. 8721, с. Горска поляна, ул. „Девети септември" № 1
Телефон 04749 3367
Мобилен телефон: 0879996030

 

 

с. ДЕННИЦА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Димитрина Хаджиева

АДРЕС п.к. 8726, с. Денница, ул. „Девети септември" № 2
Телефон 04747 2266
Мобилен телефон: 0879996039

 

с. ДЪБОВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Елена Апостолова

АДРЕС п.к. 8736 с.Дъбово, ул. „Рила" № 6
Телефон 04742 2466
Мобилен телефон: 0879996041

 

 

с. ЗЛАТИНИЦА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Димитър Бъчваров

АДРЕС п.к. 8746, с. Златиница, ул. „Георги Димитров" № 16
Телефон 04743 2571
Мобилен телефон: 0879996040
Е-mail: [email protected]

 

 

с. ИГЛИКА

Кметският наместник на село Иглика е и на село Ситово, със седалище в Ситово

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Станка Табурова

АДРЕС п.к. 8744, с. Ситово, ул. „Бяло море" № 1
Телефон 04745 3289
Мобилен телефон: 0879996069

 

 

с. КАМЕН ВРЪХ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Янка Тенева

АДРЕС п.к. 8728, с. Камен връх, ул. „Пирин" № 25 А
Телефон 04742 2349
Мобилен телефон: 0879996037

 

 

с. КРАЙНОВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Ангелина Василева

АДРЕС п.к. 8752, с. Крайново, ул. „Пирин" № 25
Телефон 04748 2370
Мобилен телефон 0879996033

 

 

с. МАЛКО ШАРКОВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Тодорка Метаксова

АДРЕС п.к. 8751, с. Малко Шарково, ул. „Димитър Благоев" № 23
Телефон 04745 3261
Мобилен телефон: 0879996028
Е-mail: [email protected]

 

 

с. ОМАН

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Мара Никова

АДРЕС п.к. 8727, с. Оман, ул. „Иван Даскалов" № 5
Телефон 04747 2366

 

 

с. ПОПОВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Ангел Апостолов

АДРЕС п.к. 8735, ул. „Г. Димитров" 17
Телефон: 04746 2230
Мобилен телефон: 0879996029
Е-mail: [email protected]

 

 

с. РУЖИЦА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Красимир Костов

АДРЕС п.к. 8722, с. Ружица, ул. „Георги Димитров" № 1
Телефон 04749 3230
Мобилен телефон: 0879996036

 

 

с. СИТОВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Станка Табурова

АДРЕС п.к. 8744, с. Ситово, ул. „Бяло море" № 1
Телефон 04745 3289
Мобилен телефон: 0879996069

 

 

с. СТРАНДЖА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Иванка Чалъмова

АДРЕС п.к. 8758, с. Странджа, ул. „Кирил и Методий" №1
Телефон 04748 2219
Мобилен телефон: 0879996034
Е-mail: [email protected]

 

с. ШАРКОВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Иван Апостолов

АДРЕС п.к. 8753, с. Шарково, ул. „Атанас Ангелов" № 6
Телефон: 04745 3336
Мобилен телефон: 0879996026