Начало » Общинска администрация » Административен указател
Административен указател

Untitled 1

АДМИНИСТРАТИВЕН УКАЗАТЕЛ

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ВЪТР.

ТЕЛ.

ВЪНШЕН

ТЕЛ.

КМЕТ НА ОБЩИНА

Христо Христов

202

04741/6902

ЗАМ.КМЕТ

Нина Терзиева

203

04741/6903

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

Мария Чанева

204

04741/6904

ТЕХН.СЕКРЕТАР

Веса Христова

101

04741/6901

ГЛ.АРХИТЕКТ

Емилия Русева

219

04741/6919

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Гергана Симеонова

213

04741/6913

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „АПИО”

СПЕЦИАЛИСТ ГРАО

Димитринка Георгиева

212

04741/6912

СПЕЦИАЛИСТ ЧР

Жана Милева

221

04741/6921

ДЕЛОВОДИТЕЛ

Валентина Янева

226

04741/6926

СПЕЦИАЛИСТ ОМП И ГЗ

Лиляна Атанасчева

120

04741/6930

ГЛ. ЕКСПЕРТ

Стоянка Николова

122

04741/6932

ДОМАКИН-ШОФЬОР

Илия Николов

220

04741/6920

ШОФЬОР

Атанас ВасилевОТДЕЛ “БЮДЖЕТ И ФСД”

ГЛ.ЕКСПЕРТ

Мария Янчева

209

04741/6909

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Атанаска Станчева

205

04741/6905

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Диана Ненова

214

04741/6914

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Диана Атанасова

215

04741/6915

КАСИЕР

Николина Вълчева

224

04741/6924

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТ

     

ГЛ.ЕКСПЕРТ ТРЗ

Анелия Кирова

221

04741/6921

ИНСПЕКТОР МДТ

Иванка Ончева

118

04741/6928

СЧЕТОВОДИТЕЛ МДТ

Валентина Янева

118

04741/6928

ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

ГЛ. ЕКСПЕРТ

Йовка Дженкова

206

04741/6906

ГЛ.ЕКСПЕРТ ИД

Жельо Желев

208

04741/6908

СПЕЦИАЛИСТ

Снежана Стоянова

206

04741/6906

СПЕЦИАЛИСТ

Димитрина Кирова

206

04741/6906

ГЛ.ЕКСПЕРТ ТСУ

Васил Палов

207

04741/6907

СПЕЦИАЛИСТ ПРОГРАМИ ТРУД.ЗАЕТОСТ

Гинчо ШумовСПЕЦИАЛИСТ „ЕКОЛОГ”

 Теодора ПетковаОТДЕЛ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

ГЛ. ЕКСПЕРТ

Кольо Пехливанов

121

04741/6931

специалист "ХД"

Димитринка Кирова

223


ГЛ. ЕКСПЕРТ

Теодора Апостолова

117

04741/6927

       

СПЕЦИАЛИСТ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Георги СтавревСЕКРЕТАР МКБППМН

 Любослав Ценов

 333

04741/6935