Начало » Проекти на Община Болярово » Изпълнени проекти » Проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината", Договор №BG05M2OP001-3.001-0117-C01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейският съюз, чрез Европейския социален фонд
Проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината", Договор №BG05M2OP001-3.001-0117-C01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейският съюз, чрез Европейския социален фонд

 

ТАБЕЛА ПО ПРОЕКТА

дата 24.08.2016г. 

дата 10.10.2016г.

 

 

дата 02.11.2016г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на 07.11.2016г. от 14:00 часа

 

дата 08.11.2016г.

Прессъобщение - Начална пресконференция

дата 21.11.2016г.

 

дата 28.12.2016г. 

 

фолклор и традиции се преплитат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата 11.04.2017г.

 

 

 

24.05.2017г.

 

30.06.2017г.

 

 

 

 

 

 

Дата: 15.11.2017г.

 

Дата:24.12.2017г.

 

04.06.2018г.

 

 

 

 

 

Дата:21.11.2018 г.

 

Дата: 03.12.2018г.