Декларации по ЗПУКИ, чл.12, т.1, т.2, т.3, т.4

 

Ръководство

Кметски наместници

Отдел Хуманитарни дейности 
Отдел проекти и обществени поръчки