Начало » Устройствени планове » Общ устройствен план на Община Болярово » Задание за обхвата и съдържанието на екологична оценка на ОУП на Община Болярово
Задание за обхвата и съдържанието на екологична оценка на ОУП на Община Болярово