Начало » ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 

Регистър на местните поделения по вероизповеданиям- актуализиран 2023г.


Списък на стопаните от община Болярово с брой заклани свине от обекти тип "Заден двор" в 20 км. зони около индустриалните ферми с право на обезщетение от 300 лв.  
Протокол за проверка 

Регистър за хода на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от дата 18.04.2017г.