Начало » МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ » Проект на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2018 година
Проект на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2018 година