Начало » Правни » Защита на личните данни
Защита на личните данни

 ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА - ОБЩИНА БОЛЯРОВО 

Наименование:  Община Болярово 
Седалище и адрес на управление: гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7
Данни за кореспонденция: гр. Болярово, п.к. 8720, ул. "Димитър Благоев" № 7
Телефон: 04741/6250; 04741/6901
 Факс: 04741/6900
 E-mail:   [email protected]
 Web site:  www.bolyarovo.bg

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Име, фамилия   Стамо Стамов 
Данни за кореспонденция:   гр. Болярово, п.к. 8720, ул. "Димитър Благоев" № 7
Телефон:  04741/6901; 047416930
Факс:   047416900
E-mail:    [email protected]
 Web site:   www.bolyarovo.eu

 

Комисия за защита на личните данни