Начало » Общинска администрация » Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./ » Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2019 г.
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2019 г.

 

 

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТАРЦИЯ ПОДАЛИ   ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.2 от ЗПКОНПИ  - I ЧАСТ ЗА ИМУЩЕСТВО И II ЧАСТ  ЗА ИНТЕРЕСИ

Входящ №/дата/час

Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ

 

Име и фамилия

 

Месторабота

 

 

Длъжност

1/08.04.2019г.;

15:05ч.

 

Част I

Част II 

изтегли

Десислава Кичукова

Община Болярово

Експерт

2/19.04.2019г.;

15:36ч.

Част I

Част II 

изтегли

Йовка Дженкова

Община Болярово

Главен експерт

3/23.04.2019г.

9:04

Част I

Част II 

изтегли

Веска  Христова

Община Болярово

Технически секретар

4/02.05.2019г.

16:46

Част I

Част II 

изтегли

Мария  Янчева

Община Болярово

Главен експерт

5/08.05.2019г.

10:55

Част I

Част II

изтегли

Стефка Стефанова - Палова

Община Болярово

Специалист

6/08.05.2019г.

15:21

Част I

Част II 

изтегли

Любослав Ценов

Община Болярово

Секретар МКБППМН

7/08.05.2019г.

15:36ч.

Част I

Част II 

изтегли

Гергана  Симеонова

Община Болярово

Финансов контрольор

8/09.05.2019г.

14:20ч.

Част I

Част II 

изтегли

Николай Михалев

Община Болярово

специалист

9/09.05.2019г.

13:31ч.

Част I

Част II 

изтегли

Пенка Палова

Община Болярово

Главен специалист

10/09.05.2019г.

13:59ч.

Част I

Част II 

изтегли

Иванка Ончева

Община Болярово

Счетоводител МДТ

11/09.05.2019г.

14:15

Част I

Част II 

изтегли

Калина Гюрова

Община Болярово

Директор ДГ

12/09.05.2019г.

16:15ч.

Част I

Част II 

изтегли

Таня Ончева

Община Болярово

специалист

13/10.05.2019г.

09:02ч.

Част I

Част II 

изтегли

Снежана Стоянова

Община Болярово

Специалист

14/10.05.2019г.

11:12ч.

Част I

Част II 

изтегли

Димитринка Кирова

Община Болярово

Специалист

15/10.05.2019г.

13:24

Част I

Част II 

изтегли

Дафина Георгиева

Община Болярово

Директор

16/10.05.2019г.

13:59ч.

Част I

Част II 

изтегли

Анелия Кирова

Община Болярово

Главен експерт

17/13.05.2019г.

08:21

Част I

Част II 

изтегли

Димитрина Кирова

Община Болярово

специалист

18/13.05.2019г.

09:04

Част I

Част II 

изтегли

Мара Минева

Община Болярово

Кметски наместник

19/13.05.2019г.

14:28ч.

Част I

Част II 

изтегли

Димитринка Хаджива

Община Болярово

Кметски наместник

20/13.05.2019г.

10:38

Част I

Част II

изтегли

Кольо Пехливанов

Община Болярово

Главен експерт

21/13.05.2019г.

11:06

Част I

Част II 

изтегли

Красимир Костов

Община Болярово

Кметски наместник

22/13.05.2019г.

11:50

Част I

Част II 

изтегли

Райка Николова

Община Болярово

Кметски наместник

23/13.05.2019г.

11:53

Част I

Част II 

изтегли

Теодора Петкова

Община Болярово

Младши експерт еколог

24/13.05.2019г. 12:43

Част I

Част II 

изтегли

Радостина Петева

Община Болярово

Управител ЦСРИ и ЗЖ

25/13.05.2019г.

14:32ч.

Част I

Част II 

изтегли

Стоянка  Янева

Община Болярово

специалист

26/13.05.2019г.

14:45

Част I

Част II 

изтегли

Миряна Иванова

Община Болярово

Управител ЦНСТ

27/14.05.2019г.

08:16

Част I

Част II 

изтегли

Бонка  Димитрова

Община Болярово

Специалист

28/14.05.2019г.;

08:35ч.

Част I

Част II 

изтегли

Сълза  Ялъмова

Община Болярово

счетоводител

29/14.05.2019г.

08:49

Част I

Част II 

изтегли

Диана Иванова

Община Болярово

Счетоводител

30/14.05.2019г.

09:00

Част I

Част II 

изтегли

Стоян Михов

Община Болярово

Кметски наместник

31/14.05.2019г.

09:48ч.

Част I

Част II 

изтегли

Георги   Ставрев

Община Болярово

Специалист

32/14.05.2019г.

09:56

Част I

Част II 

изтегли

Кера  Ангелова

Община Болярово

Специалист

33/14.05.2019г.

10:15ч.

Част I

Част II 

изтегли

Иванка Чалъмова

Община Болярово

Кметски наместник

34/14.05.2019г.

10:17ч.

Част I

Част II 

изтегли

Стоянка  Николова

Община Болярово

Главен експерт

35/14.05.2019г.

11:21

Част I

Част II 

изтегли

Златка Янева

Община Болярово

Директор

36/14.05.2015г.

11:33

Част I

Част II 

изтегли

Гинчо Шумов

Община Болярово

Специалист

37/14.05.2019г.

14:07ч.

Част I

Част II 

изтегли

Атанаска Станчева

Община Болярово

Главен счетоводител

38/14.05.2019г.

14:19

Част I

Част II 

изтегли

Лиляна Атанасчева

Община Болярово

Специалист

39/14.05.2019г.

14:49ч.

Част I

Част II 

изтегли

Димитринка Георгиева

Община Болярово

специалист

40/14.05.2019г.

14:55

Част I

Част II 

изтегли

Теодора Апостолова

Община Болярово

Главен експерт

41/14.05.2019г.;

16:04ч.

Част I

Част II 

изтегли

Валентина  Янева

Община Болярово

деловодител

42/14.05.2019г.

14:55

Част I

Част II 

изтегли

Желязка  Кижева

Община Болярово

Касиер

43/14.05.2019г.

16:14ч.

Част I

Част II 

изтегли

Жельо Желев

Община Болярово

Старши експерт

44/15.05.2019г.

8:32

Част I

Част II 

изтегли

Жана Милева

Община Болярово

Специалист

45/15.05.2019г.

08:32ч.

Част I

Част II 

изтегли

Васил Палов

Община Болярово

Главен експерт

46/15.05.2019г.

08:39ч.

Част I

Част II 

изтегли

Димитър Бъчваров

Община Болярово

Кметски наместник

47/15.05.2019г.

09:39

Част I

Част II 

изтегли

Мария Чанева

Община Болярово

секретар

48/15.05.2019г.

09:59

Част I

Част II 

изтегли

Елена Георгиева

Община Болярово

Специалист

49/15.05.2019г.

10:40

Част I

Част II 

изтегли

Ангелина Василева

Община Болярово

Кметски наместник

50/15.05.2019г.

1:37ч.

Част I

Част II 

изтегли

Елена Апостолова

Община Болярово

Кметски наместник

51/15.05.2019г.

14:15ч

Част I

Част II 

изтегли

Станка Табурова

Община Болярово

Кметски наместник

52/15.05.2019г.

16:53ч.

 Част I

Част II 

изтегли 

 Янка Тенева Община Болярово   Кметски наместник

53/02.10.2019г.

09:10ч.

 Част I

Част II

изтегли

 Демирела Джевизова
 Община Болярово
 Специалист

54/12.11.2019г.

08:22ч.

 Част I

Част II

изтегли

 Тодорка Метаксова
 Община Болярово
 Кметски наместник

55/20.11.2019г.

16:21ч.

 Част I

Част II

изтегли

 Ангел Апостолов
 Община Болярово
 Кметски наместник

56/27.11.2019г.

13:16ч.

 Част I

Част II

изтегли

 Костадин Иванов
 Община Болярово
 Кметски наместник

57/28.11.2019г.

16:31ч.

 Част I

Част II

изтегли

 Иван Апостолов  Община Болярово
 Кметски наместник

 58/10.12.2019г.

15:03ч.

 Част I

 Част II

изтегли

 Диана Ненова
 Община Болярово
 Счетоводител