Начало » Дейности и услуги » Унифицирани административни услуги
Унифицирани административни услуги

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - РЕГИСТЪР НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

  РАЗДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

 

РАЗДЕЛ "НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ" 

 

РАЗДЕЛ "КАДАСТЪР"   
РАЗДЕЛ "ТРАНСПОРТ" 

 
РАЗДЕЛ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА"