Начало » Проекти на Община Болярово » Изпълнени проекти » Проект "Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралжа и община Болярово", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"
Проект "Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралжа и община Болярово", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"

 

 

 

 

Дата на публикацията:20.09.2019г. 

Дата на публикацията: 20.09.2019г. 

Дата на публикацията:08.10.2019г. 

Д

 Дата на публикацията:15.10.2019г.

Дата на публикацията: 30.10.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на публикация 18.11.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на публикация 29.01.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата:20.11.2020г.