Начало » Общински съвет » Заседания на ОС » Мандат 2019 - 2023 г.
Мандат 2019 - 2023 г.

 ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВА ЗА МАНДАТ 2019 - 2023 Г.

 

1. Първо заседание на Общински съвет - 04.11.2019 г. от 14,00 ч.

2. Второ заседание на Общински съвет - 28.11.2019 г. от 09,30 ч.

3. Трето заседание на Общински съвет - 19.12.2019 г. от 09,30 ч.

4.  Четвърто заседание на Общински съвет - 30.01.2020г. от 09,30 ч.

5. Пето заседание на Общински съвет - 12.02.2020 г. от 09,30 ч.

6. Шесто заседание на Общински съвет - 14.04.2020 г. от 09,30 ч.

7. Седмо заседание на Общински съвет - 27.05.2020 г.от 09,30 ч.

8. Осмо заседание на Общински съвет - 25.06.2020 г. от 09,30 ч.

9. Девето заседание на Общински съвет - 29.07.2020 г. от 09,30 ч.

10. Десето заседание на Общински съвет - 24.09.2020 г. от 09,30 ч.

11. Единадесето заседание на Общински съвет - 29.10.2020 г. от 09,30 ч. 

12. Дванадесето заседание на Общински съвет - 27.11.2020 г. от 09,30 ч. 

13. Тринадесето заседание на Общински съвет - 22.12.2020 г. от 09,30 ч.