Начало » Общински горски фонд »  Конкурси дървесина » Маркиране на дървесина на територията на община Болярово в частично променен годишен план за ползване за 2020г.
Маркиране на дървесина на територията на община Болярово в частично променен годишен план за ползване за 2020г.

Конкурс за маркиране на дървесина юни 2020 г.

 

Конкурс за маркиране на дървесина януари 2020 г. 

Заповед за откриване на процедура

Документация зца участие 

Образци 

Изменение на образец за ценово предложение 

Заповед за промяна образец на ценово предложение 

Заповед № РД-5-68/24.02.2020 г. за определяне на изпълнител на услугата "Маркиране на дървесина в горски територии общинска собственост на територията на Община Болярово, област Ямбол, за 2020 г."