Начало » ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

 

От днес, 25 май, започва втората кампания за набиране на преброители и контрольори. Тя продължава до 10 юни 2021 година.
Припомняме, че поради епидемичната обстановка в страната преброяването беше отложено за периода 7 септември - 3 октомври 2021 г. с Решение № от 21.01.2021 г. на Министерския съвет. В тази връзка и предвид дългия период от време е необходимо да бъде направена кампания за потвърждаване на участието на лицата в преброяването, които са подали заявления, както и набиране на нови.

 

Кампанията ще се проведе по утвърдения вече начин - с подаване на заявление и всички необходими документи в Община Болярово, които могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 census 2021.bg и от интернет страницата на общината.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото и тогава ще се сключат и договорите с тях.

 

 

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.
Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.
Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната. 

 


 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 

Информация на сайта на Национален статистически институт: https://census2021.bg/