Начало » ИЗБОРИ » ИЗБОРИ ЗА НС 04 АПРИЛ 2021
ИЗБОРИ ЗА НС 04 АПРИЛ 2021

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

В съответствие с указанията на министъра на здравеопазването и писмо на Централна избирателна комисия, във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. в условията на епидемична обстановка Ви уведомяваме, че обучението на секционните избирателни комисии в община Болярово ще се осъществи дистанционно чрез онлайн платформа Microsoft Teams на следните дати:

28.03.2021 г. от 11:00 часа, като след приключване на РИК, обучението продължава от 13:00 часа с обучение от Сиела Норма за машинното гласуване.

29.03.2021 г. от 18:00 часа

30.03.2021 г. от 18:00 часа

Линкът за обученията ще бъде публикуван на електронната страница на РИК-Ямболhttps://rik31.cik.bg/ns2021/

 

Електронни услуги във връзка с Избори за Народно събрание 2021

 1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
 2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
 3. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
 4. Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
 5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
 6. Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
 7. Завление - Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
 8. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците)

Или чрез единен портал за електронни услуги на ДАЕУ.

 1. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
 2. Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния   кодекс) - вписване в избирателните списъци
 3. Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители  (по чл.27, ал.3 и 4 във връзка с чл.243 и чл.251 от Изборния кодекс)
 4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите  на 04 април 2021 г.(по чл.43, ал.1, изр.1 от Изборния кодекс)
 5. Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл.39, ал.2 и 3 от Изборния кодекс)  
 6. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.
 7. Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Видеоклипове - разяснителна кампания - https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video