Начало » Общинска администрация » Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2021 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2021 г.

 

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДАЛИ   ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.2 от ЗПКОНПИ  - I ЧАСТ ЗА ИМУЩЕСТВО И II ЧАСТ  ЗА ИНТЕРЕСИ

 

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ

 

Име и фамилия

 

Месторабота

 

 

Длъжност

№ 1/28.01.2021 г.

 

Част I

Част II 

изтегли

Мара Никова

Община Болярово

специалист