Начало » Дейности и услуги » Електронни административни услуги, предоставяни чрез ЕПДЕАУ на ДАЕУ
Електронни административни услуги, предоставяни чрез ЕПДЕАУ на ДАЕУ

 

 Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес 

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/