Начало » Общинска администрация » Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./ » Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2021 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2021 г.

 

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТАРЦИЯ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2021 г.

№ по ред

Вх.№/дата

Име и фамилия /прикачен файл на декларацията/

Месторабота

Длъжност

1

1 /28.01.2021 г.

 

Мара Никова

Изтегли

Община Болярово

Кметски наместник

2

2 /22.02.2021 г.

 

Анна Грозева

Изтегли

Община Болярово

Младши експерт еколог

3

3 /20.05.2021 г.

 

Християна Кралчева

Изтегли

Община Болярово

Счетоводител

4

4 /07.06.2021 г.

 

Тонка Кърмъзова

Изтегли

Община Болярово

Кметски наместник

 5 5/20.09.2021 г. 

 Янко Илчев

Изтегли 

 Община Болярово  Секретар на МКБППМН