Бездомни кучета

Бездомни кучета

С Решение № 413 от 20.04. 2022 г. на Общински съвет - Болярово e приета ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2027 година.

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните и на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

НАРЕДБА № 21 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Болярово е приета с Решение № 99, взето с Протокол № 8 от 30.05.2012 г. на Общински съвет - Болярово, в сила от 21.06.2012 г., изм. с Решение № 176/09.10.2018 г. на Адм. съд гр. Ямбол, влязло в сила от 31.10.2018 г.   

На територията на Община Болярово има изграден един приют за безстопанствени кучета от отворен тип, който е с капацитет 35 животни. Приютът се намира в гр. Болярово, ул. "Н. Лъсков" 7 и е регистриран като животновъден обект.  

НИКОЕ ЖИВОТНО НЕ СТАВА БЕЗДОМНО ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ!

Дай нов шанс за живот като осигуриш дом на животно от
Общинския приют за безстопанствени кучета! 

 

За връзка с приюта:
тел.: 04741/69-19; [email protected] 

 

 

 

 

Публикувано на 30.09.2022г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА, ГР. БОЛЯРОВО
Във връзка с програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Болярово, регистрирани организации за защита на животните могат да заявят участие за подпомагане дейността на "Приют за безстопанствени кучета", гр. Болярово, съгласно Раздел 2, Чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЕХАНИЗМА НА ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ.
За контакт:
Адрес: гр. Болярово, ул. „Димитър Благоев" № 7
Тел.: 04741/69-19; [email protected]

Отчет по чл.40 ал.4 от Закона за закрила на животните 

Отчет за работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по ЗВМД  

 

Как може да помогнете много да се реши проблема с бездомните кучета

  • Регистрирайте домашния си любимец в Общината и платете данъка му. Ако не желаете да платите такса за домашно куче трябва да го кастрирате.
  • Не изоставяйте домашните си любимци.
  • Задомете бездомно куче - ако искате куче за двор, вила или вкъщи. Всяко бездомно куче се представя безплатно, срещу това, че му осигурявате дом - кучетата са здрави, обезпаразитени, ваксинирани и кастрирани.
  • Разчитаме на вашето разбиране и съдействие!