ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

РЕШЕНИЕ № 14-ПВР/НС Ямбол, 30.09.2021 на РИК-Ямбол относно Определяне броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответните секции на община Болярово и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Публикувано на 05.11.2021 

График на дистанционни обучения на секционните избирателни комисии по прилагане на Изборния кодекс за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

 

06.11.2021г. (Събота) от 17:00 часа - Обучение от РИК Ямбол за членовете на секционните избирателни комисии

ЛИНК: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmJhZjIwYzEtOWYwNS00Njk1LTkwOTktY2I0ZTM2ODRlYmMy@thread.v2/0?context={"Tid":"d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162","Oid":"3725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180","IsBroadcastMeeting":true}&btype=a&role=a

06.11.2021г. (Събота) от 18:00 часа - Обучение от Сиела Норма за членовете на секционните избирателни комисии относно машинно гласуване

ЛИНК: ТУК

07.11.2021г. (Неделя) от 11:00 часа - Обучение от РИК Ямбол за членовете на секционните избирателни комисии

ЛИНК: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZWNlNmFkZjgtNThlNC00ZThiLTk1NWMtZWIwMTNjOTAyZjFh@thread.v2/0?context={"Tid":"d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162","Oid":"3725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180","IsBroadcastMeeting":true}&btype=a&role=a

07.11.2021г. (Неделя) от 12:00 часа - Обучение от Сиела Норма за членовете на секционните избирателни комисии относно машинно гласуване

ЛИНК: ТУК

08.11.2021г. (Понеделник) от 18:00 часа - Обучение от РИК Ямбол за членовете на секционните избирателни комисии

ЛИНК:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZDcwNTA2NjgtNTliYS00NmNkLTlmYmQtZWUwNGYyMmQ3N2Zi@thread.v2/0?context={"Tid":"d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162","Oid":"3725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180","IsBroadcastMeeting":true}&btype=a&role=a

08.11.2021г. (Понеделник) от 19:00 часа - Обучение от Сиела Норма за членовете на секционните избирателни комисии относно машинно гласуване

ЛИНК: ТУК