Начало » ОКОЛНА СРЕДА » Отпадъци » Морфологичен състав на битовите отпадъци
Морфологичен състав на битовите отпадъци

През 2019 г. от ПУДООС е извършен Анализ на морфологичен състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на всички общини, в това число и в община Болярово, по Проект: „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България" - финансиран от Българо-Швейцарската Програма за сътрудничество. Анализът е извършен в продължение на една година - за четири годишни сезона.

Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци