Средновековие

СРЕДНОВЕКОВНА ЕПОХА (VІ-ХІV век след Христа)

Регистрираните археологически обекти от този период са:

Крепости - 5 Неукрепени селища - 2 Манастири - 1

гр. Болярово - 2 с. Воден с. Воден - манастир "Св. Богородица"

с. Воден с. Попово

с. Иглика

с. Оман

Данните са от статията "НЕДВИЖИМОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО - СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ" на Явор Русев от Регионален исторически музей-Ямбол, публикувана в книгата "Бъдещето има минало - отбелязване на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018" в рамките на едноименен проект на Община Болярово, който е финансиран по грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързени с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018".