Начало » Добре дошли в община Болярово » История » Античност  » Тракийска надгробна могила край с. Ружица
Тракийска надгробна могила край с. Ружица


Номер на обекта: BG 58 Y 
Местоположение: Местност Тумбата, село Ружица
Координати: N 42. 158755, E 26.861929
Историческа значимост на обекта: Гробницата е най-ранната от този тип на територията на България. Тя е единствената върху която при входната врата са открити фрески. Проучването й е от изключително значение за изследване на тракийската гробнична архитектура. 
Географско описание на обекта: Могилата, в която е разкрита гробницата, е разположена на нисък език, който е с направление изток - запад с денивелация на запад. От юг е руслото на река Балъклия, от север Малкото дере - приток на река Балъклия. НВ 255 м
Разстояние от центъра на с. Ружица: 1,8 км северозападно от селото
Пътна инфраструктура до обекта: 1,5 км асфалт; 600 м черен път.
Статут на обекта: Паметник с национално значение

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА НАДГРОБНА МОГИЛА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РУЖИЦА, ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ПРЕЗ 2004 Г.

Даниела Агре

Могилата е проучена аварийно. Тя се намира на 1,5 км северозападно от с. Ружица, община Болярово. В центъра и по северната половина на могилата личат стари иманярски изкопи. Нови два големи изкопа са направени през зимата на 2003 г. Първият е ситуиран в центъра на могилата и е с дълбочина около 3,00 м. При прокопаването му е достигнато до гробно съоръжение. На повърхността са извадени обработени варовикови блокове. Вторият изкоп е от южната страна и също е достигнал до каменно съоръжение.

В южния сектор на могилата е открита разрушена монументална гробница. Тя се състои от гробна камера, преддверие и дромос с обща дължина 7,05 м. Ориентирана е север-юг с вход от юг. Гробницата е изградена от варовикови блокове и необработени гранитни плочи, без спойка. Фасадата е разрушена. От горната й част са запазени от 1 до 3 реда обработени варовикови плочи с квадратна форма. Долната част на фасадата, вероятно е била иззидана от кирпич.

Дромосът е с размери ширина 0,70 м, дължина 3,08 м, височина 1,40 м и дебелина на стената 0,75-0,80 м. Той е изграден по следният начин: за основата му са използвани варовикови квадри с различни размери. Над тях започват редове зидария от кирпич.

Преддверието има дължина 0,89 м и ширина 1,08 м. Двете му стени са изградени от по един вертикален ред варовикови камъни с обработени страни, наредени в редове с различни размери. Този ред от камъни се явява облицовка на кирпичената стена, която минава зад него. Покритието на дромоса и преддверието е плоско. То се състои от 5 необработени гранитни плочи, поставени напречно. Преддверието се опира на фуга към стената на гробната камера.

Следва вратата към гробната камера, със запазена височина 1,30 м, ширина 0,60 м, дължина 0,66 м. Покривът е изработен от една плоча.

Гробната камера има дължина 2,38 м и ширина 1,48 м. Тя е с правоъгълна форма и плоско покритие от гранитни необработени плочи. Западната стена е запазена до височина 1,60 м, източната - до 0,80 м, а северната - до 1,72 м. Тя е заобиколена с кожух от необработени ломени камъни.

Подът на гробната камера и дромоса са от добре трамбован, заравнен глинен пласт. В нея, върху подовата замазка, до западната стена е изградено погребално ложе от кирпич. То е с дължина 1,90 м, ширина 0,70 м и височина 0,40 м. Северната половина на камерата, заедно с ложето е разбита.

Цялата вътрешност на гробницата е била покрита с тънка замазка, боядисана в бяло, следи от която са запазени на отделни места. В камерата се е влизало през двукрила, вероятно дървена врата.

Страниците на входа към гробната камера са покрити с фрески. Те са изпълнени в три цвята - охрав, червен и бял. Нанесени са върху кирпич с дебелина 5 см, който облицова каменните страници на вратата. Мотивите върху фреските са много и разнообразни - триъгълници, ромбове, меандри (големи и малки), палмети, бръшлянови листа, спирали, квадрати и др. Голяма част от фреските са открити на пода на преддверието. Іn situ са запазени два фрагмента по един от двете страни на страниците, на височина до 0,60 м. Подобни орнаменти, съответно оцветени по този начин, за сега не са известни от Тракия. Сходства се откриват в отделни елементи с някои гробници в Мала Азия, отнесени към VІІ-VІ в. пр. Хр.

Човешки кости в гробницата не са открити. В камерата е открита дълбока паница и една чаша вградена в кирпиченото ложе.

Пред фасадата е разкрита отухлена площадка. Върху самата фасада са открити два силно фрагментирани керамични съда - дълбоки купи (части от тях липсват).

Съоръжението се отнася към типа гробници с дромос, преддверие и правоъгълна гробна камера с плоско покритие.Интересна особеност е интензивното използване на кирпича, в нейното изграждане. На база на керамиката и използваните архитектурни прийоми изграждането й следва да се отнесе към V в. пр. Хр.

Литература:
Д. Агре. Археологически разкопки на надгробна могила в землището на с. Ружица, община Болярово. В: Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 146-148.