Начало » Добре дошли в община Болярово » История » Античност  » Тракийска надгробна могила с. Вълчи извор
Тракийска надгробна могила с. Вълчи извор

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ НА МОГИЛА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЪЛЧИ ИЗВОР, ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Даниела Агре
Могилата се проучва във връзка с цялостното археологическо изследване на района от екип в състав: ръководител Д. Агре (АИМ), зам. ръководител Ст. Бакърджиев (ИМ - Ямбол). Тя е разположена на около 1 км североизточно от с Вълчи извор, в края на склон с посока юг-югозапад под възвишението Малък Саралък. Има пресечено-конусовидна форма и размери: диаметър - 40 м, височина от 4 м на изток до 5,90 м на север. Насипана е в рамките на селище от ранната желязна епоха, което се локализира в пласт от сива пепелива пръст наситена с характерни за епохата фрагменти.
За издигането на могилата е използвана пръст, намиращо се в близката околност селище. Пръстта е наситена с многобройни керамични фрагменти, сред които преобладават стени и дъна от амфори. Върху три от амфорите има печати с крайна дата 340 г. пр. Хр., с което насипването на могилата може да се постави не по-рано от края на ІV в. пр. Хр.
След издигането на насипа на височина 2,80 м в центъра е извършено жертвоприношение на кон. Тялото е ориентирано север-юг с глава на юг. Материали, свързан с него отсъстват. След този ритуал могилата е донасипана със същата пръст от посоченото селище. Човешко погребение свързано с изграждането на могилата не бе открито.
След известен период от насипването на могилата, в нея са вкопани 64 ями, пръснати из целия насип. По-дълбоките са в периферията, а по-плитките са в нейния център. Това навежда на мисълта, че хората които са използвали ямите са,тези които са извършили жертвоприношението и са се стремели то да не бъде нарушено. Формата на ямите е сферична, цилиндрична или крушовидна. Те са с дълбочина от 0,30 до 2,70 м. Стените на повечето от тях са обмазани и опалени. Пълнежът им слабо се различава от околния насип, липсват отделни пластове. При някои от ямите към дъното има тънък пласт от въглени. В пълнежа на две са открити горели пшенични зърна. Керамика в ямите не е открита, но в около 1/3 от тях, към дъното е поставен по един голям плочест камък.
През 5-6 в. в насипа на могилата са вкопани два съда - хранилища.
За изграждането на могила с такива размери се изискват усилията на хората на поне едно селище, което дава основание, да смятаме, че извършваният обряд е с по-глобално значение и може да бъде определен като общоселищен.
Литература:
Д. Агре. Археологически разкопки на надгробна могила в землището на с. Ружица, община Болярово. В: Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 145-146.