Малкото кале

МАЛКОТО КАЛЕ

Късноантичната и средновековна крепост "Малкото кале" се намира до с. Воден, общ. Болярово. Обектът е разположен на малък връх, достъпен от юг чрез малка седловина, докато теренът от север, изток и запад е стръмен. На около 400 м югоизточно от обекта се намира Парорийският исихастки манастирски комплекс, а на същото разстояние в северозападна посока се намира м. "Друма", която съвпада с античния път за Хадрианопол. На около 3 км югозападно се намира късноантичната крепост "Голямото кале".

Със заповед на Министъра на културата от 05.09.2017 г. крепостта има вече статут на археологическа недвижима културна ценност с национално значение.  

През 2008 г. се извършиха за първи път аварийни археологически проучвания след сигнал за иманярски набези на крепостта. И досега със съвместни усилия на Община Болярово, РИМ-Ямбол и УНИБИТ продължава работата по установяване хронологията на крепостта, чрез зачистване на оградните зидовете и проучване на вътрешното пространство.

Резултатите от археологическите разкопки показват, че крепостта има почти квадратна форма с размери 32 х 33 х 29 х 30 м, и обща площ от приблизително 0,8 дка. На места запазеността на зидовете в суперструкция (запазеност на стените) достига до 3,30 м, като те са изградени в строителната техника opus implectum - лицата на стените са от средно големи ломени и речни камъни, а отвътре има пълнеж от камъни и хоросан. На места са използвани и тухли за подравняване на градежа.

Установени са два строителни периода: първия е свързан с изграждане на укреплението, което поради формата си и малките си размери може да се класифицира като квадрибургий и се отнася към периода на късната античност (V - VI в.).

Тези факти намират подкрепа в историческите свидетелства. По времето на император Анастасий (491 - 518 г.) започват да се изграждат системи от укрепления, които да предпазят столицата Константинопол от нападенията на хуни, българи и други племена. Т.нар "Анастасиеви стени" свързват в една отбранителна система крепости от Черно до Мраморно море. Строителството на крепости придобива още по-големи мащаби при управлението на император Юстиниан I (527 - 565 г.). Поради зачестилите и още по-масирани нахлувания на хуни и българи Юстиниан изгражда система от крепости в Тракия. Близостта на "Малкото кале" до м. "Друма" (част от античния път Via Diagonalis свързващ столиците на Източната и Западната римска империя) подсилва хипотезата за изграждането на крепостта и настаняването на военен гарнизон в нея през VI в.

Вторият строителен етап се свързва със събитията от края на X - началото на XI в. През този период Тракия е трайно присъединена към Византийската империя и тук резидира местен феодал, заедно със семейството си. Тезата се допълва от намерените декоративни ниши в сградите във вътрешността на крепостта, както и от откритите женски украшения и фрагменти от великолепната сграфито керамика внос от византийските производствени центове.

Теренните наблюдения показват, че крепостта е унищожена в края на XII - началото на XIII в. През този период през Тракия преминават последователно войските от Третия (1189 - 1193 г.) и Четвъртия кръстоносен поход (1202 - 1204 г.).

 

 

По време на проучванията през 2020 г. са открити печати, един от които е на на византийската офицерска фамилия Ватаци или Ватахи, която се е сродила с нашия царски род през 11-12 век, а по-късно през 13 век дава три императора първо в Никея, след това в Константинопол. Това съобщи директорът на Регионален исторически музей-Ямбол Стефан Бакърджиев и допълни, че вероятно крепостта е била представителна резиденция на тази фамилия у нас.

И откритите през 2021 г. фрагменти от стенописи, монети, върхове на стрели  други предмети, доказват, че тук е живял знатен род, допълни Явор Русев от музея. Открит е вече и централният вход на крепостта, който гледа на изток към Средновековния манастир на отсрещното възвишение.

През археологически сезон 2021 г. е проучено пространството около новооткритата главна порта на крепостта и остатъци от втория й етаж. Открити са множество фрагменти от стенописи и изображения, изрисувани с различни цветове; монети, ножове, върхове на стрели, предмети от бита, фрагменти от стъклени съдове, битова керамика; многобройни фрагменти от луксозна керамика (сграфито) и ядро от печат.

Археологическите проучвания са част от дейностите, заложени в програмата на Международния югоизточен летен университет, създаден през 2015 година с цел сътрудничество между УниБИТ и пограничните общини Малко Търново, Болярово и Елхово. Всяка година съвместно се организират научни изследвания, подпомагащи издирването, съхраняването и популяризирането на знанията за историческото и културното развитие в тази част на тогавашната българска държава.

Като архитектурна украса Малкото але във Воден кореспондира с царския дворец във Велико Търново,
каза още Стефан Бакърджиев.