Пашакьойско кале

ПАШАКЬОЙСКО КАЛЕ

Късноантична и средновековна крепост Калето/Пашакьойско кале се намира на 3.58 km североизточно по права линия от центъра на град Болярово. Крепостта има неправилна правоъгълна форма с приблизителни размери 36х58 m. Крепостният зид има кули на четирите ъгъла и една на западната стена. Входът е от изток. От вътрешната страна, близо до южния крепостен зид, личат основи на постройки.

Стената е зидана от ломен камък, споен с бял хоросан. На места се среща и хоросан с едро счукана тухла.

Приблизителната широчина на средновековния крепостен зид е 1.8 m. Теренът в момента е обрасъл с бодливи храсти.

Възвишението, на което е крепостта, от три страни е обиколено от река Поповска. Описаната във втория източник крепост Пашакьойско кале се отнася именно за същата крепост, като грешката в локацията ѝ се дължи на предоверяване на несигурни източници от страна на авторите. Описанията на братя Шкорпил за крепост северно от Болярово е само за крепостта Калето.

Статут: От 1964 г. Пашакьойското кале е обявено за Археологическа недвижима културна ценност с национално значение.  

Местоположение
Надморска височина: 207 m GPS координати: 42°10'48" С.Ш. и 26°49'14" И.Д.

Източници
Шкорпил, К. и В. Шкорпил, Паметници из Българско, дял 1, част 1, Тракия. София, 1888
Димитрова, Д. и Ж. Попов, Археологическите паметници в Ямболски окръг. София, 1978
М. Гърдев