Градището край Шарково

Крепост "Градището" край село Шарково 

Късноантична и средновековна крепост Градището се намира на връх "Сарлъка", на 3.34 km северно по права линия от центъра на село Шарково. Построена е на самостоятелно, куполообразно възвишение с високи и стръмни склонове, с изключение на юг. Формата на обекта е елипсовидна, с дългата страна в посока север- юг. Вероятно е имала двойна крепостна стена, или единична крепостна стена и палисада. От външната страна се забелязват следи от ров. Общите максимални размери на обекта са 160х108 m. Заема площ от около 12 дка. Ето какво ни съобщават за нея братя Шкорпил: Върхът на който се намира крепостта е самостоятелно възвишение и чрез една седловина е отделен от връх "Чал- баба", който се пада на запад от него. Крепостта е изградена на голямо пространство и е мъчно достъпна от всички страни. Крепостната стена представлява многоъгълник, от ъглите на който се подават множество малки кули. Кулите са имали форма на квадрат. Били са дълги по 4 разкрача и също толкова широки. На най- високото място в крепостта, в северната част, се е издигала една четириъгълна кула с 6 разкрача дължина и 11 разкрача ширина. Около крепостта е имало издълбан крепостен ров. От кулата се е виждала цялата околност. Имало е визуална връзка и с околните крепости. Върхът е стратегически. От него има отлична видимост във всички посоки с изключение на юг. В днешно време обекта е изцяло унищожен от военните. На него е имало антена, а самия връх е издълбан като огромен бункер с множество входове и изходи. Изградени за бетонни, картечни гнезда.

Местоположение
Надморска височина: 469 m GPS координати: 42°04'55" С.Ш. и 26°48'55" И.Д.

Източници
Шкорпил, К. и В. Шкорпил, Паметници из Българско, дял 1, част 1, Тракия. София, 1888
М. Гърдев