Крепостта на Чал-баба

Крепостта на връх Чал-баба край Ситово

Крепост има на връх Чал- баба, на 2.27 km североизточно по права линия от центъра на село Ситово. За нея съобщават братя Шкорпил. В момента върхът е превърнат в съвременно крепостно съоръжение с изграден подземен щаб, защитаван от два бетонни бункера.

По всяка вероятност съвременната отбранителна линия от окопи е направена в защитния ров на старата крепост или директно в крепостната стена. Твърдината е имала елипсовидна форма, насочена с дългата страна в посока северозапад- югоизток. Максималните размери на обекта са били 107х62 m. От север крепостната стена се проследява във вид на вал.

Върхът е стратегически. От него има видимост на голямо разстояние на запад, юг и изток. Вероятно с крепостта при село Шарково, която се намира на 1.97 km североизточно, са съществували в едни и същи периоди и взаимно са се допълвали в отбраната. По силната и недостъпна крепост е тази при село Шарково, която е била насочена за отбрана на север, и вероятно е била главната от двете.

Местоположение
Надморска височина: 504 m GPS координати: 42°04'28" С.Ш. и 26°47'36" И.Д.

Източници
Шкорпил, К. и В. Шкорпил, Паметници из Българско, дял 1, част 1, Тракия. София, 1888
М. Гърдев