Крепостта на Калебаир

Крепостта на Кале баир край Дъбово 

Крепост е имало на хълма "Кале баир", на 0.91 km югозападно по права линия от центъра на село Дъбово. За крепостта ни съобщават братя Шкорпил. Тя е имала формата на пентагон. Максималните размери на обекта са били около 100х140 m.

В момента на терена няма и помен от укреплението. В къртичините се забелязват останки от бял хоросан.

Височината е стратегическа. На най- високата част има могила, разкопана от иманяри. На няколко метра от нея има още един голям иманярски ров.

По билото на рида върви древният път „Друма" в посока север-юг, като на север пресича река Поповска. Пътят може да се проследи по наблюдателните могили.

Вероятно укреплението е било римска пътна станция.

Местоположение
Надморска височина: 192 m GPS координати: 42°11'47" С.Ш. и 26°46'12" И.Д.

Източници
Шкорпил, К. и В. Шкорпил, Паметници из Българско, дял 1, част 1, Тракия. София, 1888
М. Гърдев