Градището край Воден

Градището край село Воден 

Тракийска и средновековна крепост Градище се намира на 3.66 km южно по права линия от центъра на село Воден. Изградена е на крайния северен връх на дълъг рид. Върха е със стръмни склонове на запад, север и изток. Най- достъпен е от юг. От изток и север рида е ограничен от река Бялата вода, а от запад- от река Луков дол. По билото на въпросния рид върви път в посока север- юг. Малко по на юг в него се влива пътят „Адрианопол"- „Деултум", който идва от югозапад. Малко по на север се отклонява и продължава на североизток. Покрай „Малкото кале", което се намира на 1.6 km североизточно, минава пътя „Константинопол"- „Кабиле" в посока югоизток- северозапад. Според братя Шкорпил, твърдината е била град- крепост. Крепостния зид се проследява под насип, висок около 2 m. В центъра на обекта се забелязват останките от правоъгълна кула с размери около 5х8 m. Всички зидове са построени от обработени камъни, споени с бял хоросан. Крепостта е с елипсовидна форма, насочена с дългата част в посока изток- запад и заема най- високата част на върха. Приблизителните размери са 102х46 m. Извън средновековното укрепление се забелязват останките от древна крепост от тракийския или предтракийския период. Укрепителната система на древния обект е сложна. Върхът е имал 3 или 4 преградни стени, разположени във вид на кръгове. Максималните му размери са били около 360х270 m. На 418 m южно от крепостта градище, на билото на същия рид, се намира късноантичната и средновековна крепост „Голямото кале".

Местоположение
Надморска височина: 343 m GPS координати: 42°02'24" С.Ш. и 26°53'40" И.Д.

Източници
Шкорпил, К. и В. Шкорпил, Паметници из Българско, дял 1, част 1, Тракия. София, 1888
Димитрова, Д. и Ж. Попов, Археологическите паметници в Ямболски окръг. София, 1978
М. Гърдев