Мишалъ - дн. Дъбово

  МИШАЛЪ [Mişalı] میشالو - дн. Дъбово, общ. Болярово

 

Нахия / каза Къзъл агач

Във всички разглеждани регистрации селото е част от вакъфа на медресето на Якуб паша в Одрин.

През 1516/18 г.1047 в него са регистрирани 19 мюсюлмански домакинства и петима неженени мюсюлмани; общността има имам. Общият приход от селището в размер на 3527 акчета е формиран от облагане върху добив на/от: пшеница, ечемик, зеленчукови градини, кошери, ресм-и чифт, ресми духан, ниабет и арусане.
Регистрацията от 1530 г.1048 представя селото със следните демографски и финансови характеристики: ханета мюсюлмани - 20, неженени мюсюлмани - 4; приходът е в размер на 3500 акчета.
През 1570 г.1049 в селището са описани 3 мюсюлмански домакинства категория чифт, 15 - категория бенак, от които едно на маслар и три на ямаци, и двама неженени мюсюлмани. Приходът от него в размер на 3574 акчета е формиран от облагане върху добив на/от: пшеница, смесено зърно, кошери, зеленчукови градини; ресм-и чифт, ресм-и боюндурук, ресм-и тапу.
През 1596 г.1050 са регистрирани 18 мюсюлмански домакинства категории чифт и бенак, три от които на ямаци и едно на маслар, и трима неженени мюсюлмани. Приходът от селото в размер на 3584 е формиран от данъчните позиции, цитирани по-горе.

Дамян Борисов • Справочник за селища в Северна Тракия през ХVІ в. Част ІІ