Начало » Проекти на Община Болярово » Проект "Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимиите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово"
Проект "Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимиите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово"

 

 

Проект № BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", одобрен за финансиране по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи"

 

18.04.2022г.

Обявление

 


05.05.2022г.
10.05.2022г.


ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ" ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР" ЗА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЩИНА ВЕТРИНО И ОБЩИНА БОЛЯРОВО.

 

https://amalipe.bg/obyava-obrazovatelen-mediator/?fbclid=IwAR2TCuWLaQr4rJQ_sOD8yqMYAYjW3U1S5LxaZsjlutrc4p3yY3Q-PvCO5VU


  Обявление

11.07.2022г.

 

Обявление

28.07.2022г.  

Община Болярово обявява 1 /едно/ свободно работно място за длъжността "Работник, озеленяване по Проектпроект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.

 

 

 

02.08.2022г.

 

05.08.2022г.

 

 

 

08.08.2022г.

 

 

 

"Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и намалено включване на уязвими групи" не носи отговорност за съдържанието на информацията".