Начало » Проекти на Община Болярово » Проект "Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимиите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово"
Проект "Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимиите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово"

 

 

Проект № BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", одобрен за финансиране по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи"

 

18.04.2022г.

Обявление