Начало » ОКОЛНА СРЕДА » Домашни любимци и бездомни животни » Информация по чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ
Информация по чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ

Във връзка със зачестилите заявления за достъп до обществена информация за дейността на общинската администрация за овладяване на популацията на бездомните кучета, в изпълнение на чл.15 ал.1 т.16 публикуваме информация за:   

Брой кастрирани кучета за периода 2019, 2020, 2021 г. Колко от тях са мъжки и женски?
За периода 2019, 2020, 2021г. са кастрирани 44 бр. кучета, като 23 от тях са мъжки и съответно 21 са женски.

Брой осиновени кучета за периода 2019, 2020, 2021 г.
За периода 2019, 2020, 2021г. са осиновени 5 бр. кучета.

Брой на лекуваните кучета за периода 2019, 2020, 2021 г.
За периода 2019, 2020, 2021г. са лекувани 5 бр. кучета.

Брой на починали кучета за същия период. Колко от тях са починали в приюта? Колко са починали след някакъв вид интервенция?
За периода 2019, 2020, 2021г. са починали 5 бр. кучета. Всичките са починали в приюта. Няма починали кучета след някакъв вид интервенция.

Изразходвани средства за изхранване и обработка на преминалите кучета за периода 2019, 2020, 2021г.
За периода 2019, 2020, 2021г. за храна са изразходвани 5 326,89 лв.
За периода 2019, 2020, 2021г. за медикаменти са изразходвани 482,77 лв.

Изразходвани средства за консумативи, гориво, заплати на персонала за периода 2019, 2020, 2021 г.
За периода 2019, 2020, 2021г. за консумативи са изразходвани 746,01 лв.
За периода 2019, 2020, 2021г. за гориво са изразходвани 0,00 лв.
За периода 2019, 2020, 2021г. за заплати на персонала са изразходвани 7 236,10 лв.

Извършени ли са мероприятия, информиращи гражданите за правата и задълженията, които имат като собственици на кучета?
Периодично са организирани кампании за осиновяване на кучета от общинския приют.
На сайта на община Болярово са публикувани Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Болярово, в която подробно са разписани правата и задълженията на собствениците на кучета и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово за периода 2022-2027г.
В Раздел ОКОЛНА СРЕДА » Домашни любимци и бездомни животни също има публикувана информация по темата.

Колко са регистрираните домашни любимци в общинския регистър?
В Община Болярово са регистрирани са 152 домашни любимци - кучета.

Извършено ли е преброяване на домашните, дворните и улични кучета? Кога е било последното такова? Какъв е бил резултатът в цифри?
Последното преброяване на домашни кучета е извършено през 2018 г. Броят на кучетата е бил 329.

Общината има ли сключени договори и/или споразумения с клиники и организации с цел подобряване работата на приюта?
За обезпечаване на дейността на приюта, Община Болярово има сключени договори със следните фирми:
1. "ТРИ Д" ЕООД - за залавяне на безстопанствени кучета на територията
на общината и тяхното транспортиране до приюта за безстопанствени животни;
2. "РОЯЛ ВЕТ" ЕООД - д-р Мартин Божков - за ветеринарномедицинско обслужване на безстопанствени животни в общинския приют.

С какво работно време е приюта и има ли възможност гражданите да го посетят след 17 ч., както и в почивните дни. Ако да, тази информация обявена ли е някъде или може да бъде получена само на място в приюта.
Приютът е с работното време на общинската администрация - от 8 до 17 часа в делнични дни? Посещения на граждани се допускат след предварителна заявка. Телефон и имейл за контакти са публикувани на сайта на общината?

Търсят ли се дарители, както и доброволци с цел подобряване работата на приюта, условията за кучетата и материално-техническата база?
Община Болярово винаги е приемала с благодарност дарения и ги е изразходвала, съгласно волята на дарителя. Конкретно за общинския приют за кучета до момента не е проявяван интерес от страна на дарители и доброволци.