Начало » Общинска администрация » Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./ » Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2022 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2022 г.

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДАЛИ   ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.  2 от ЗПКОНПИ  - I  ЧАСТ ЗА ИМУЩЕСТВО И  II ЧАСТ  ЗА ИНТЕРЕСИ

Входящ № и дата

Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

 Месторабота

  Длъжност

№ 1/08.02.2022

Част I

Част II 

изтегли

Райна Стоянова

Община Болярово

Финансов контрольор

№ 2/25.02.2022

Част I

Част II 

изтегли

Мариела Пенева

Община Болярово

Специалист

№3/17.03.2022

 

Част I

Част II 

изтегли

Радка Василева

Община Болярово

Специалист

№4/12.04.2022

 

Част I

Част II 

изтегли

Николай Николов

Община Болярово

Строителен техник

№5/13.04.2022

Част I

 

Елена Апостолова

Община Болярово

Кметски наместник

№ 6/18.04.2022

Част I

 

Мария Янчева

Община Болярово

Началник отдел

№ 7/19.04.2022

Част I

 

Йовка Дженкова

Община Болярово

Главен експерт

№8/19.04.2022

Част I

 

Димитринка Кирова

Община Болярово

Специалист

№ 9/21.04.2022

Част I

 

Снежана Стоянова

Община Болярово

Специалист

№10/21.04.2022

Част I

 

Димитрина Кирова

Община Болярово

Специалист

№11/28.04.2022

Част I

 

Петранка Узунова

Община Болярово

Вр.изп.дл.

Управител

№12/29.04.2022

Част I

 

Сълза Ялъмова

Община Болярово

Счетоводител

№13/29.04.2022

 

Част I

 

Радостина Петева

Община Болярово

Управител ЦСРИ  и ЗЖ

№14/03.05.2022

Част I

 

Иванка Ончева

Община Болярово

Инспектор

№15/04.05.2022

Част I

 

Тодорка Метаксова

Община Болярово

Кметски наместник

№16/04.05.2022

Част I

 

Таня Ончева

Община Болярово

Специалист

№17/04.05.2022

Част I

 

Ангелина Василева

Община Болярово

Кметски наместник

№18/05.05.2022

Част I

 

Ангел Апостолов

Община Болярово

Кметски наместник

№19/09.05.2022

Част I

 

Диана Ненова

Община Болярово

Счетоводител

№20/09.05.2022

Част I

 

Стоянка Янева

Община Болярово

Специалист

№21/09.05.2022

Част I

 

Златка Янева

Община Болярово

Директор

№22/09.05.2022

Част I

 

Иванка Чалъмова

Община Болярово

Кметски наместник

№23/09.05.2022

Част I

 

Дафина Георгиева

Община Болярово

Директор

№24/09.05.2022

Част I

 

Валентина Янева

Община Болярово

Деловодител

№25/09.05.2022

Част I

 

Жельо Стойков Желев

Община Болярово

Старши експерт

№26/09.05.2022

Част I

 

Кольо Пехливанов

Община Болярово

Началник отдел

№27/09.05.2022

 

Част I

 

Теодора Петкова

Община Болярово

Младши експерт Еколог

№28/10.05.2022

Част I

 

Лиляна Атанасчева

Община Болярово

Специалист

№29/10.05.2022

Част I

 

Тонка Кърмъзова

Община Болярово

Кметски наместник

№30/10.05.2022

Част I

 

Диана Иванова

Община Болярово

Счетоводител

№31/10.05.2022

Част I

 

Демирела Ямандиева

Община Болярово

Специалист

№32/10.05.2022

Част I

 

Християна Кралчева

Община Болярово

Счетоводител

№33/10.05.2022

Част I

 

Мария Чанева

Община Болярово

Секретар

№34 /10.05.2022

Част I

 

Стоянка Николова

Община Болярово

Началник отдел

№35/11.05.2022

Част I

 

Бонка Димитрова

Община Болярово

Специалист

№36/11.05.2022

Част I

 

Димитър Бъчваров

Община Болярово

Кметски наместник

№37/11.05.2022

Част I

 

Георги Ставрев

Община Болярово

Специалист

№38/11.05.2022

Част I

 

Стоянка Чакърова

Община Болярово

Кметски наместник

№39/11.05.2022

Част I

 

Николина Вълчева

Община Болярово

Касиер

№40/11.05.2022

Част I

 

Станка Табурова

Община Болярово

Кметски наместник

№41/12.05.2022

Част I

 

Стефка Палова

Община Болярово

Специалист

№42/12.05.2022

Част I

 

Янко Илчев

Община Болярово

Секретар МКБППМН

№43/12.05.2022

Част I

 

Костадин Иванов

Община Болярово

Кметски наместник

№44/12.05.2022

Част I

 

Красимир Костов

Община Болярово

Кметски наместник

№45/12.05.2022

Част I

 

Стоян Михов

Община Болярово

Кметски наместник

№46/12.05.2022

 

Част I

 

Анна Грозева

Община Болярово

Младши експерт Еколог

№47/12.05.2022

Част I

 

Атанаска Станчева

Община Болярово

Главен счетоводител

№48/12.05.202

Част I

 

Жана Милева

Община Болярово

Специалист

№49/12.05.2022

 

Част I

 

Анелия Кирова

Община Болярово

Главен експерт

ТРЗ

№50/12.05.2022

Част I

 

Димитринка Георгиева

Община Болярово

Специалист

№51/12.05.2022

Част I

 

Кера Петрова

Община Болярово

Специалист

№52/12.05.2022

Част I

 

Теодора Апостолова

Община Болярово

Началник отдел

№53/12.05.2022

Част I

 

Гинчо Шумов

Община Болярово

Специалист

№54/12.05.2022

Част I

 

Иван Апостолов

Община Болярово

Кметски наместник

№55/13.05.2022

Част I

 

Янка Тенева

Община Болярово

Кметски наместник

№56/13.05.2022

Част I

 

Димитринка Хаджиева

Община Болярово

Кметски наместник

№57/13.05.2022

Част I

 

Мара Никова

Община Болярово

Кметски наместник

№58/13.05.2022

 

Част I

 

Веска Христова

Община Болярово

Технически сътрудник

№59/13.05.2022

Част I

 

Калина Гюрова

Община Болярово

Директор ДГ

 №60/20.09.2022   Част I

Част II

изтегли

Петя Господинова  Община Болярово   Строителен техник
 №61/16.11.2022  Част I

Част II

изтегли

Милена Стамова  Община Болярово   Кметски наместник