Начало » ИЗБОРИ » ИЗБОРИ ЗА НС 2 АПРИЛ 2023 г. » ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ

КАК ЩЕ ГЛАСУВАМЕ НА 2 АПРИЛ 2023 г. 

По повод прледстоящите избори за народни представители на 02 април 2023 г. Централната избирателна комисия изработи видео и аудио материали, разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с възможностите за гласуване - с хартиена бюлетина или с машина. Можете да ги намерите в секция "Разяснителна кампания".   


ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес. Крайният срок за подаване на това заявление е 18.03.2023 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния ден).

Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия може да изтеглите от следния линк: https://egov.bg/wps/wcm/connect/3374372f-e200-4543-a741-14bf5116bcaa/910002ZVLNv01.pdf?MOD=AJPERES&CVID=opVd1eJ

2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 18.03.2023 г. включително, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Крайният срок за подаване на това заявление е 27.03.2023 г. включително (не по-късно от 5 дни преди изборния ден).