Начало » ИЗБОРИ » ИЗБОРИ ЗА НС 2 АПРИЛ 2023 г. » ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Публикувано на 30.03.2023 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВИДЕОИЗЛЪЧВАНЕТО И ЗА РАБОТА С ВИДЕОУСТРОЙСТВОТО ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

С долния линк ще отидете на сайт, от който може да отворите инструкция за видеоизлъчването в долния десен ъгъл:
https://evideo.bg/

 

На този линк може да видите видеоинструктаж за работа с видеоустройството:

https://www.youtube.com/watch?v=EnTOHQJkvIU

 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК
Методически указания:

№ 1777-НС на ЦИК: Хартия ЧАСТ ПЪРВА

№ 1778-НС на ЦИК: Хартия и СУЕМГ ЧАСТ ПЪРВА

№ 1797-НС на ЦИК: Хартия ЧАСТ ВТОРА

№ 1798-НС на ЦИК: Хартия и СУЕМГ ЧАСТ ВТОРА

 

ОБУЧИТЕЛНО ВИДЕО ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК
Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК:

 

https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/edu

 


 

 

ПРИСЪСТВЕНИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 31-ВИ ИЗБОРЕН РАЙОН ЯМБОЛСКИ

Районна избирателна комисия Ямбол

 

 

РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Ямбол, 14.03.2023 г.

 

ОТНОСНО: Обучения на членовете на Секционните избирателни комисии в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г., Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски приема необходимостта от извършване на обучения на членовете на секционните избирателни комисии в изборния район, относно прилагане на нормите на Изборния кодекс и правилата на Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.29 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.Определя график за присъствени обучения на членовете на секционните избирателни комисии, провеждани от РИК Ямбол по общини, както следва:
-----
28.03.2023 г. от 14,30 ч. - Община Болярово - в сградата на читалището на гр. Болярово;

---------
2.Определя за обучители Димитър Събев Събев и Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова - членове на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, които да провеждат присъствените обучения на членовете на секционните избирателни комисии.

При невъзможност на определен обучител да присъства и осъществи обучението по уважителни причини, същият може да бъде заместен от друг член на РИК Ямбол, определен от комисията или от председателя й.

3.Утвърждава график за онлайн обучения за машинно гласуване на членовете на секционните избирателни комисии , провеждани от „СИЕЛА НОРМА" АД, както следва:

Онлайн обучения конкретно за Тридесет и първи изборен район Ямболски:

Събота - 25.03.2023 г., от 16:00 ч.
Неделя - 26.03.2023 г., от 11:00 ч.
Вторник - 28.03.2023 г., от 18:00 ч.

Онлайн обучения на СИК за машинно гласуване за цялата страна, ще се провеждат и във всеки от дните в периода 20.Март.-29.Март.2023 г. от 18:00 ч. и от 19:00 ч. В дните 25.Март. (събота) и 26.Март. (неделя) ще бъдат проведени и допълнителни обучения в часовете 10:00 ч., 11:00 ч., 16:00 ч., 17:00 ч.

Онлайн обученията на СИК ще бъдат дистанционни, в реално време, през платформа Microsoft Teams.

Продължителността на едно дистанционно обучение е около 45 мин., като в този диапазон се предвиждат 10 мин. за дискусия.

 

РИК ЯМБОЛ ПОЯСНЯВА,ЧЕ ОБУЧЕНИЯТА НА СИК СА ПРИСЪСТВЕНИ И ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ РИК ЯМБОЛ НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕСТА И ДАТИ,СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИЯ С РЕШЕНИЕТО ГРАФИК.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ЕДИНСТВЕНО ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ "СИЕЛА НОРМА" АД ДИСТАНЦИОННО!


 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА СИК ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
Обученията на СИК ще бъдат дистанционни, в реално време, през платформа Microsoft Teams, което означава, че членовете ще могат да задават въпроси по време на обучението.

 

Обучения за Тридесет и първи изборен район - Ямбол:

Събота 25.03.2023 г., 16:00 ч.
Неделя 26.03.2023 г., 11:00 ч.
Вторник 28.03.2023 г., 18:00 ч.
Обучения на СИК ще се провеждат и във всеки от дните в периода 20 март-29 март 2023 г. от 18:00 ч. и от 19:00 ч. В дните 25 март (събота) и 26 март (неделя) ще бъдат проведени и допълнителни обучения в часовете 10:00 ч., 11:00 ч., 16:00 ч., 17:00 ч.

Продължителността на едно дистанционно обучение е около 45 мин., като в този диапазон се предвиждат 10 мин. за дискусия.

Линкове към обученията ще бъдат предоставени след 13.03.2023 г. на сайта на РИК-Ямбол.

 

РЕШЕНИЕ № 42-НС/07.03.2023 на РИК-Ямбол ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Болярово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 1586-НС / 02.02.2023 НА ЦИК ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 1589-НС / 03.02.2023 НА ЦИК ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 1590-НС / 03.02.2023 НА ЦИК ОТНОСНО: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.