Начало » ИЗБОРИ » ИЗБОРИ ЗА НС 2 АПРИЛ 2023 г. » ТАРИФА ЗА ПРЕДИЗБОРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ НА В. "КРАЙГРАНИЧНА ИСКРА"
ТАРИФА ЗА ПРЕДИЗБОРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ НА В. "КРАЙГРАНИЧНА ИСКРА"

 

Избори за Народно събрание 02.04.2023 г.

 

ТАРИФА
ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕДИЗБОРНА РЕКЛАМА
Избори за Народно събрание 02.04.2023 г.

 

 

В изпълнение на задълженията си по Изборния кодекс и Наредба № 7 на Общински съвет-Болярово за определянето и администрирането на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината, изм. и доп. с Решение № 307/29.07.2021 г.,
ВЕСТНИК „КРАЙГРАНИЧНА ИСКРА" - град Болярово
обявява тарифа за предизборни политически послания на участниците в Избори за Народно събрание 02.04.2023 г. Всички кандидати ще получат еднакви финансови условия за техните предизборни послания.

 

Цена за цяла чернобяла страница - 120 лева
Цена за ¼ първа страница пълноцветен печат - 240 лева
Цена за цяла последна страница пълноцветен печат - 216 лева
Цена за информации/анонси до 500 знака на чернобяла страница - 36 лева
Цена за обзорни текстове до 2000 знака на чернобяла страница - 60 лева
За заявки от участници Избори за Народно събрание 02.04.2023 г. в по-големи обеми цената е по договаряне с главния редактор, съгласувано с главен счетоводител, началник Отдел "Финанси, бюджет, счетоводство, МДТ и ТРЗ" и утвърдено от кмета на общината.

Заплащането се извършва предварително преди публикацията по банковата сметка на Община Болярово BG04UBBS88888433498000 в Обединена българска банка - клон Елхово.

За заявки:
Главен редактор: Дияна Бончева, 0882350957
e-mail: [email protected]