Начало » Общински горски фонд
Общински горски фонд

 Публикувано на 29.05.2023 г.

Община Болярово съобщава на жителите на общината и всички заинтересовани лица, че стартира кампания по предоставяне на отпадъчна дървесина и вършина от сечища, в които е приключила сечта и експедицията на добитата дървесина. Сечищата се намират в землищата на гр. Болярово и селата Горска поляна, Стефан Караджово и Шарково. Дървесината се предоставя срещу заплащане по цени, определени с Заповед № РД-5-189 / 14.03.2023 г. на кмета на община Болярово, както следва:

  • за дърва от твърди широколистни /дъб, цер и други/ - 30 лв. с ДДС за 1 пр.м3,
  • за дърва от акация и гледичия - 20 лв. с ДДС за 1 пр.м3,
  • за вършина от всички дървесни видове - 12 лв. с ДДС за 1 пр.м3.
Дейностите и разходите по добива и транспортирането на дървесината са за сметка на ползвателите и ще се извършват в присъствието и под ръководството на лесничеи към звено „Гори" на община Болярово.
За информация и предварително записване:
Вангел Вангелов - телефон 0877 866 221