Начало » Общински горски фонд » Снабдяване с дърва за лична употреба » Списъци на лицата с право на закупуване на дървесина
Списъци на лицата с право на закупуване на дървесина

 Настоящите списъци се публикуват в изпълнение на задълженията на Община Болярово по чл.111 ал.8 във връзка с ал.6 от Закона за горите, като публикуваната информация е съобразена и с изискванията на Закона за защита на личните данни.