Начало » Общински горски фонд »  Конкурси дървесина » Добив на дървесина от насаждения предвидени за сеч по Годишния план за 2023 г.
Добив на дървесина от насаждения предвидени за сеч по Годишния план за 2023 г.

Публикувани на 18.07.2023 г.

 

 

Публикувани на 10.07.2023 г.

 

 Публикувани на 28.06.2023 г.

 

Публикувано на 27.06.2023 г.

 

Публикувано на 05.06.2023 г.

 

Публикувано на 02.06.2023 г.

 

Публикувано на 25.05.2023 г.

 

Публикувано на 15.05.2023 г.

 

Публикувано на 24.04.2023 г.