Начало » Общинска администрация » Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./ » Декларации по чл. 35, ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ - 2023 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ - 2023 г.


РЕГИСТЪР
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.2 от ЗПКОНПИ - I ЧАСТ ЗА ИМУЩЕСТВО И II ЧАСТ ЗА ИНТЕРЕСИ

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ

 

Име и фамилия

 

Месторабота

 

 Длъжност

№ 1/09.03.2023

Част I

 

Елена Апостолова

Община Болярово

Км. наместник

№ 2/17.03.2023

Част I

Част II 

изтегли

Моника  Михова

Община Болярово

Специалист

№ 3/19.04.2023

Част I

 

Йовка Дженкова

Община Болярово

Главен експерт

№ 4/19.04.2023

Част I

 

Мария Янчева

Община Болярово

Началник отдел

№ 5/20.04.2023

Част I

 

Стефка Палова

Община Болярово

Специалист

№ 6/25.04.2023

Част I

 

Димитринка Кирова

Община Болярово

Специалист

№ 7/27.04.2023

Част I

 

Кольо Пехливанов

Община Болярово

Началник отдел

№ 8/27.04.2023

Част I

 

Снежана Стоянова

Община Болярово

Специалист

№ 9/27.04.2023

Част I

 

Стоян Михов

Община Болярово

Км. наместник

№10/27.04.2023

Част I

 

Жана Милева

Община Болярово

Специалист

№11/27.04.2023

Част I

 

Димитрина Кирова

Община Болярово

Специалист

№12/28.04.2023

Част I

 

Стоянка Николова

Община Болярово

Началник отдел

№13/28.04.2023

Част I

 

Иванка Ончева

Община Болярово

Инспектор

№14/28.04.2023

Част I

 

Валентина Янева

Община Болярово

Деловодител

№15/28.04.2023

Част I

 

Тодорка Метаксова

Община Болярово

Км. наместник

№16/02.05.2023

Част I

 

Стоянка Чакърова

Община Болярово

Км. наместник

№17/02.05.2023

Част I

 

Теодора Апостолова

Община Болярово

Началник отдел

№18/02.05.2023

Част I

 

Иван Апостолов

Община Болярово

Км.наместник

№19/03.05.2023

Част I

 

Янко Илчев

Община Болярово

Секретар МКБППМН

№20/03.05.2023

Част I

 

Лиляна Атанасчева

Община Болярово

Специалист

№21/03.05.2023

Част I

 

Стоянка Янева

Община Болярово

Специалист

№22/04.05.2023

Част I

 

Кера Петрова

Община Болярово

Специалист

№23/04.05.2023

Част I

 

Сълза Ялъмова

Община Болярово

Счетоводител

№24/04.05.2023

Част I

 

Златка Янева

Община Болярово

Директор ДСХ

№25/04.05.2023

Част I

 

Бонка Димитрова

Община Болярово

Специалист

№26/04.05.2023

Част I

 

Анелия Кирова

Община Болярово

Главен експерт

№27/05.05.2023

Част I

 

Иванка Чалъмова

Община Болярово

Км. наместник

№28/05.05.2023

Част I

 

Ангелина Василева

Община Болярово

Км. наместник

№29/05.05.2023

Част I

 

Милена Стамова

Община Болярово

Км. наместник

№30/05.05.2023

Част I

 

Красимир Костов

Община Болярово

Км. наместник

№31/05.05.2023

Част I

 

Райна Стоянова

Община Болярово

Финансов контрольор

№32/09.05.2023

Част I

 

Мариела Пенева

Община Болярово

Специалист

№33/09.05.2023

Част I

 

Християна Кралчева

Община Болярово

Счетоводител

№34/09.05.2023

Част I

 

Николай Николов

Община Болярово

Строителен техник

№35/09.05.2023

Част I

 

Диана Ненова

Община Болярово

Счетоводител

№36/09.05.2023

Част I

 

Николина Вълчева

Община Болярово

Касиер

№37/09.05.2023

Част I

 

Петранка Узунова

Община Болярово

Вр.изп.дл. Управител ЦНСТ

№38/09.05.2023

Част I

 

Радостина Петева

Община Болярово

Управител ЗЖ и ЦСРИ

№39/09.05.2023

Част I

 

Калина Гюрова

Община Болярово

Директор ДГ

№40/09.05.2023

Част I

 

Георги Ставрев

Община Болярово

Специалист

№41/10.05.2023

Част I

 

Диана Иванова

Община Болярово

Счетоводител

№42/10.05.2023

Част I

 

Анна Грозева

Община Болярово

Мл. експерт Еколог

№43/10.05.2023

Част I

 

Костадин Иванов

Община Болярово

Км. наместник

№44/11.05.2023

Част I

 

Мария Чанева

Община Болярово

Секретар

№45/11.05.2023

Част I

 

Тонка Кърмъзова

Община Болярово

Км. наместник

№46/11.05.2023

Част I

 

Димитър Бъчваров

Община Болярово

Км. наместник

№47/11.05.2023

Част I

 

Жельо Желев

Община Болярово

Старши експерт

№48/11.05.2023

Част I

 

Ангел Апостолов

Община Болярово

Км. наместник

№49/12.05.2023

Част I

 

Веска Христова

Община Болярово

Техн. сътрудник

№50/12.05.2023

Част I

 

Димитринка Георгиева

Община Болярово

Специалист ГРАО

№51/12.05.2023

Част I

 

Петя Господинова

Община Болярово

Специалист

№52/15.05.2023

Част I

 

Станка Табурова

Община Болярово

Км. наместник

№53/15.05.2023

Част I

 

Теодора Петкова

Община Болярово

Мл. експерт Еколог

№54/15.05.2023

Част I

 

Мара Никова

Община Болярово

Км. наместник

№55/15.05.2023

Част I

 

Радка Василева

Община Болярово

Специалист

№56/15.05.2023

Част I

 

Янка Тенева

Община Болярово

Км. наместник

№57/15.05.2023

Част I

 

Атанаска Станчева

Община Болярово

Гл. счетоводител

№58/15.05.2023

Част I

 

Гинчо Шумов

Община Болярово

Специалист

№59/15.05.2023

Част I

 

Демирела Ямандиева

Община Болярово

Специалист

№60/18.05.2023

Част I

Част II

изтегли

Димитринка Ставрева

Община Болярово

Вр.изп.дл.Директор

 №61/29.09.2023  Част I

Част II 

изтегли

 Надежда Узунова  Община Болярово  Специалист