Начало » Общинска администрация » Декларации по ЗПКОНПИ и ЗПУКИ /отм./ » Декларации по чл. 35, ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ - 2023 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ - 2023 г.

 

 

РЕГИСТЪР

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДАЛИ   ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.2 от ЗПКОНПИ  - I ЧАСТ ЗА ИМУЩЕСТВО И II ЧАСТ  ЗА ИНТЕРЕСИ

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2, т.4 от ЗПКОНПИ

 

Име и фамилия

 

Месторабота

 

Длъжност

№ 1/09.03.2023 г.

Част I

 

Елена Апостолова

Община Болярово

Кметски наместник

№ 2/17.03.2023 г.

Част I

Част II  

изтегли

Моника  Михова

Община Болярово

Специалист