Начало » ОКОЛНА СРЕДА » Съобщения
Съобщения

Публикувано на 17.12.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл.80 от АПК и във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на Програмата за управление на отпадъците на Община Болярово за периода 2021-2028г.

В 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Болярово, на адрес: гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7.