Начало » ИЗБОРИ » МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 » ТАРИФА ЗА ПРЕДИЗБОРНИ ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В-К "КРАЙГРАНИЧНА ИСКРА"
ТАРИФА ЗА ПРЕДИЗБОРНИ ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В-К "КРАЙГРАНИЧНА ИСКРА"

 


 
Местни избори 29.10.2023
ТАРИФА

 

 

ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕДИЗБОРНА РЕКЛАМА
Местни избори 29.10.2023

 

В изпълнение на задълженията си по Изборния кодекс и Наредба № 7 на Общински съвет-Болярово за определянето и администрирането на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината, изм. и доп. с Решение № 307/29.07.2021 г.,
ВЕСТНИК „КРАЙГРАНИЧНА ИСКРА" - град Болярово
обявява тарифа за предизборни политически послания на участниците в Местни избори 29.10.2023 г.
Всички кандидати ще получат еднакви финансови условия за техните предизборни послания.

Цена за цяла чернобяла страница - 120 лева
Цена за ¼ първа страница пълноцветен печат - 240 лева
Цена за цяла последна страница пълноцветен печат - 216 лева
Цена за информации/анонси до 500 знака на чернобяла страница - 36 лева
Цена за обзорни текстове до 2000 знака на чернобяла страница - 60 лева
За заявки от участници в Местни избори 29.10.2023 в по-големи обеми цената е по договаряне с главния редактор, съгласувано с главен счетоводител, началник Отдел "Финанси, бюджет, счетоводство, МДТ и ТРЗ" и утвърдено от кмета на общината.

Заплащането се извършва предварително преди публикацията по банковата сметка на Община Болярово BG04UBBS88888433498000 в Обединена българска банка - клон Елхово.

За заявки:
Главен редактор: Дияна Бончева, 0882350957
e-mail: [email protected]