История
Untitled 1

В статията си "НЕДВИЖИМОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО - СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ"1 Явор Русев от Регионален исторически музей - Ямбол, издирването и документирането на археологическото културно наследство на община Болярово преминава през няколко етапа:

  • 70-те години на ХХ век, когато е създадена археологическата карта на Ямболски окръг, на територията на община Болярово са регистрирани 3 праисторически, 8 антични, 6 средновековни обекта и 67 надгробни могили;
  • Началото на 90-те години във връзка с процеса на земеразделянето и стартирането на програма "АКБ" /Археологическа карта на България/ - пререгистрирани са старите и са добавени още 14 надгробни могили;
  • Изграждането на газопровода Русия-Турция в края на 90-те години - регистрирани са нови 15 надгробни могили, 2 праисторически и 1 антично селище; 
  • През 1999 г. при изграждането на Газопровод 2 са проучени Култови ями в с. Горска поляна, Селище от късножелязната епоха в с. Оман, Надгробна могила и селище от тракийската епоха в с. Горска поляна;
  • Теренните обхождания в периода 2011-2012 г. по трасето на газопровода НАБУКО - регистрирани са нови 17 надгробни могили, 2 праисторически и 1 антично селище;
  • През есента на 2018 г. екипът на РИМ - Ямбол извърши теренни археологически издирвания във водосборния басейн на р. Поповска. По време на теренните издирвания са посетени вече известни археологически обекти и са открити нови,неизвестни до този момент. Регистрирани са 2 крепости, 27 открити селища и 22 надгробни могили, които бяха включени в националната автоматизирана информационна система АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ. Теренните проучвания обогатиха нашите познания за миналите епохи на територията на община Болярово.

Проучванията на археологически обекти и теренните обходи в община Болярово продължават и в момента.

От 2008 г. Регионален исторически музей - Ямбол и Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) извършват проучвания на Средновековен замък "Малкото кале" край с. Воден. 

Напълно проучен е Парорийският исихастки манастир "Св. Богородица" край с. Воден

1 Статията на Явор Русев е публикувана в книгата "Бъдещето има минало - отбелязване на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018" в рамките на едноименен проект на Община Болярово, който е финансиран по грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързени с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018".