Начало » Проекти на Община Болярово » Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение
Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение

 Проект: "Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение."

Договор № BG06RDNP001-19.077-0007-C01/06.07.2020г.

 

Програма за развитие на селските райони

Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР - водено от общностите местно развитие)

МИГ-Елхово-Болярово

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие

BG06RDNP001-19.077

Срок на изпълнение: 36 месеца

Проектът предвижда създаване на фитнес-зала в град Болярово 

Проектът е насочен към постигане на целта на мярката в частта и за осигуряване на адекватни условия за живот чрез обновяване на дребна по мащаб инфраструктура, а именно - изграждане на спортна инфраструктура. Ще бъдат постигнати следните конкретни резултати: - Създадена модерна фитнес-зала в град Болярово - Оборудване на залата с Фитнес-уреди: права лежанка, Гладиатор, дмбели-4 бр., врътки-4 бр., прав лост, стойка за дъмбели, тежести от 5 кг. - 4 бр.,Мебели и друо оборудване: бюро за офис, офис стол, диван, шкаф за съблекалня - 10 бр., дървени пейки - 3 бр. и озвучителна система. - Подобряване на спортната инфраструктура в Болярово и в резултат повишаване на привлекателността на общинския център за живот , бизнес и отдих в него. - Създаване на условия за практикуване на спорт от всички желаещи и до подобряване на здравословното състояние на населението.

06.07.2020г. 30.06.2025г.

 

Стойност на проекта: 42 440.44  лв. в т.ч.

Европейски средства: 38 196.40 лв.

Национално финансиране: 4 244.04 лв.

 

29.08.2023г. МИГ „Елхово-Болярово" със Стратегия за местното развитие
Прочети още на: https://bnr.bg/burgas/post/101870670/mig-elhovo-bolarovo-sas-strategia-za-mestnoto-razvitie 

 

15.06.2021г. В Болярово започват ремонти на улици и читалища.
Прочети още на: https://bnr.bg/starazagora/post/101483751/v-bolarovo-zapochvat-remonti-na-ulici-i-chitalishta 

 

07.07.2020г.  Подписани са договорите за още 2 проекта на община Болярово. Прочети още на: https://radio999bg.com/yambol/podpisani-sa-dogovorite-za-oshte-2-proekta-obshtina-bolyarov 

 

10 Юни 2020г. Първият договор по МИГ за проект на община Болярово вече е факт
Прочети още на: https://bolyarovo.bg/bg/pubs/4893?tip=0 

 

05.05.2020г. Нова фитнес зала и благоустрояване на улиците в Болярово
Прочети още на: https://bnr.bg/burgas/post/101270463/nova-fitnes-zala-i-blagoustroavane-na-ulicite-v-bolarovo 

 

05.05.2020г. В Болярово ще изградят нова фитнес-зала. Прочети още на: https://radio999bg.com/yambol/bolyarovo-shte-izgradyat-nova-fitnes-zala 

 

05.05.2020г. Два нови проекта на община Болярово

Прочети още на: https://vreme.bg/2020/05/05/два-нови-проекта-на-община-болярово/