Начало » Контакти » Обща администрация » Отдел "Финанси, бюджет, сцетоводство, МДТ и ТРЗ
Отдел "Финанси, бюджет, сцетоводство, МДТ и ТРЗ
Длъжност   Имена Вътрешен тел.номер  Външен тел.номер  Кабинет  Ел.поща 
Началник отдел Мария ЯНЧЕВА 209 04741/69-09 ул. Д. Благоев 7, ет.2  [email protected] 
Главен счетоводител Атанаска СТАНЧЕВА 205 04741/69-05  ул. Д. Благоев 7, ет.1  [email protected] 
Счетоводство  

214

215 

04741/69-14

04741/69-15 

ул. Д. Благоев 7, ет.1  [email protected]
Инспектор МДТ   118  04741/69-28  ул. Д. Благоев 7, Център за административно обслужване   
Главен специалист ТРЗ Анелия КИРОВА 221  04741/69-24  ул. Д. Благоев 7, ет.1  
Специалист ЧР Жана МИЛЕВА 221 04741/69-24  ул. Д. Благоев 7, ет.1   
Касиер Николина ВЪЛЧЕВА  224  04741/69-24 ул. Д. Благоев 7, Център за административно обслужване